Start

Witam serdecznie,
Powstał pomysł by udostępnić Państwu, w całości, obszerne galerie z wykonanych przeze mnie fotorelacji. Wszystkie zdjęcia udostępnione są w dużej rozdzielczości, świetnie nadające się do druku, archiwizacji czy też użytku online. Wybrane zdjęcia mogą Państwo w dość łatwy sposób wybrać i zakupić za bardzo rozsądną kwotę, nabywając jednocześnie prawa do prywatnego użytku zdjęć. W przypadku użytku komercyjnego - proszę o kontakt.
Zdjęcia w galeriach zabezpieczone są znakiem wodnym. Zakupione zdjęcia będą go  oczywiście pozbawione.

Galerie podzielone są na działy tematyczne. Proszę wybrać z powyższego MENU odpowiednią kategorię zdjęć, a następnie proszę odszukać galerię według nazwy i daty wydarzenia. 

Zdjęcia mogą Państwo nabyć na dwa sposoby:
1) Wybierając zdjęcia z galerii i dalej opłacając je online (paypal) mogą Państwo ściągnąć cyfrowy plik czyli zdjęcie/a w dużej rozdzielczości bezpośrednio na dysk swojego  komputera.
 2) Wysłać na adres contact@sebastiangora.com numery zdjęć i nawę galerii. Otrzymają Państwo w zwrotnej wiadomości pliki cyfrowe w dużej rozdzielczości  wraz z numerem konta to wpłaty.

Pozdrawiam, Sebastian Góra
Email: contact@sebastiangora.com    Tel: 501048275

ENGLISH

Dear Mr/Mrs, There is an idea to share with you most of my galleries.
New and archived galleries will be added so feel free to browse this website sometimes.
All pictures are available in high resolution, perfectly suitable for printing, archiving or using online. Selected images can be bought in very reasonable price, with the rights to private use. In the case of commercial use - please contact us.
Photo galleries are protected by a watermark. Purchased images will be watermark free. 

Galleries are divided into thematic sections. Please choose from the above menu the appropriate category images, then please find a gallery by name and date of the event. 

Photos can be purchased in two ways:
1) by selecting your pictures at gallery and  paying for them online (paypal), you can download a digital image file in high resolution directly onto your computer straight away
2) Email me with photographs numbers seen at gallery to contact@sebastiangora.com and you will receive an email with hi res photograps and also account number to pay (polish or english account, up to you). 

Regards
Sebastian Gora

Email: contact@sebastiangora.com    Tel: 501048275